2015-03-25 | Övriga nyheter

TV4 och C More kraftsamlar digitalt

TV4-Gruppen och C More stärker banden för att sätta marknadens vassaste digitala erbjudande. De båda Bonnierbolagen ska samverka nära på ett flertal områden. C More blir namnet på den nya svod-tjänst som är under utveckling och lanseras senare under året. Satsningen innebär också ett ännu närmare samarbete med finska MTV och Svensk Filmindustri för att bygga ett nytt ekosystem av produkter och tjänster.

- Nu kraftsamlar TV4-Gruppen och C More kring erbjudande och tjänster. Den gemensamma nämnaren i det nya ekosystem vi bygger är att vi ännu tydligare sätter användaren i fokus. Först ut är den nya svod-tjänsten som vi väljer att lansera under namnet C More, och ett flertal nya tjänster och samarbeten är på gång framöver, säger Casten Almqvist, vd för TV4-Gruppen och chef för Bonniers affärsområde Broadcasting.

I det nya ekosystemet går C More nu från att vara ett linjärt broadcastingbolag till ett digital first-bolag, där den nya svod-tjänsten blir huvuderbjudandet till såväl direktkunder som operatörer, och där C Mores linjära kanaler blir en förlängning av svod-tjänsten. Alla C Mores befintliga vod-tjänster Filmnet, C Sports och C More Play, och dessutom delar av TV4 Play Premium, migreras under året in i den nya samlade svod-tjänsten.

- Vi står nu inför OTT-marknadens tredje våg, med en kraftig ökning av abonnemang, tjänster och erbjudanden. Med den nya svod-tjänsten, som även framöver kommer ha fokus på film, serier, barnprogram och sport, ska C More ta en ansenlig bit av den tillväxten. Det gör vi genom en ny typ av tjänst som tar den mänskliga touchen tillbaka in i den digitala världen samtidigt som den sätter användarupplevelse, paketering, funktion, enkelhet och tillgänglighet i centrum. Våra linjära kanaler kommer fortsätta ha en viktig funktion, inte minst som inspiration och vägledning, men det är friheten att konsumera allt vårt innehåll on demand som kommer vara huvudanledningen att abonnera, säger Manfred Aronsson, vd för C More.

Utvecklingen av svod-tjänsten har pågått sedan i höstas, av ett team bestående av medarbetare från både TV4, C More, finska MTV och Svensk Filmindustri, SF. Den sker inom ramen för Bonniers OTT-projekt, som arbetar med att lägga grunden för det ekosystem som nu byggs upp, under ledning av Cecilia Beck-Friis, vice vd för TV4-Gruppen och CDO för Broadcasting inom Bonnier. Det samarbetet fortsätter.

Samtidigt ökar TV4-Gruppen och C More samverkan inom ett antal områden med tydliga affärssynergier, inledningsvis inom distribution, inköp, drama och sport, samt produkt- och teknikutvecklingsprocesser. De nya tjänsterna inom ekosystemet får gemensam inloggning, enkel navigering och design med en tydlig röd tråd – allt för att ge användarna en maximal upplevelse.

- Det här är en viktig del vår digitala transformation – vi måste erbjuda våra användare en enklare och mer sömlös upplevelse. Men det handlar inte om att försöka skapa en enda tjänst som fångar alla användare, utan om att erbjuda ett smörgåsbord av innehåll, tjänster och produkter som på olika sätt tilltalar den breda publiken. Efter C Mores nya svod-tjänst står vår stora avod-satsning näst på tur, liksom omfattande projekt inom bland annat mat och sport, säger Cecilia Beck-Friis.

Som en del i att knyta TV4 och C More närmare varandra och få full kraft i ekosystemet blir C Mores vd Manfred Aronsson adjungerad i TV4-Gruppens ledningsgrupp. Robert Kviby, Sverigechef på C More, blir tf chef för svod-tjänsten medan rekrytering av en ny chef pågår.

Senast uppdaterad: 2015-03-25