2012-08-21 | Övriga nyheter

TV4:s OOH-tv fördjupar samarbetet med Nordisk väntrums-tv

Nya förutsättningar för TV4-Gruppens OOH-tv då marknadens två största aktörer, Nordisk väntrums-tv och Doktorn.com, går ihop.
- Nu kan vi på allvar börja sälja in en gemensam kanal, säger Stefan Nilsson, chef nya affärer, då TV4-Gruppens OOH-tv nu fördjupar samarbetet med Nordisk väntrums-tv.

Allt fler vårdgivare installerar tv-skärmar i väntrummen för att ge sina patienter intressant information och rogivande underhållning innan behandlingen. Väntrums-tv är en vårdanpassad tv-kanal som sänds på skärmar i väntrum och behandlingsrum inom tand-, sjuk och hälsovården. Väntrums-tv har en bevisat lugnande effekt och såväl vårdgivare som patienter är mycket positiva.

Nyligen offentliggjordes att Erlandsson och Bloom överlåter sin tv-verksamhet Doktorn.com till Nordisk väntrums-tv. Det här innebär att TV4-Gruppens OOH-tv nu fördjupar samarbetet med Nordisk väntrums-tv.

Både Erlandsson och Bloom, via Doktorn.com, och Nordisk väntrums-tv jobbar sedan tidigare med TV4-Gruppen OOH-tv rörande annonsförsäljning, som utöver det nytillkomna segmentet väntrums-tv erbjuder annonsplatser på skärmar inom butik, transport och på flygplatser.

Nordisk väntrums-tv levererar i dag över 650 000 kontakter i veckan.

- Det är bra att de här bolagen nu konsolideras. Det innebär att vi på allvar kan börja sälja i en gemensam kanal och att expansionen av skärmar och kliniker kan ta fart på riktigt, säger Stefan Nilsson, chef nya affärer vid TV4 i Malmö.

Senast uppdaterad: 2012-10-24