Övriga nyheter

Tillgänglighetspris till TV4

TV4 tilldelas priset Näthinnans ögonsten för sina satsningar att tillgängliggöra kanalens tv-sändningar för personer med syn- och hörselnedsättningar. Den 5 mars ökade TV4 tillgängligheten av sina program för personer med syn- och hörselnedsättning, och kan nu erbjuda syn- och teckenspråkstolkning av vissa program, samt direkttextning av TV4Nyheternas 22-sändningar. Riksorganisationen Unga Synskadade (US) tilldelar därför nu TV4 priset Näthinnans ögonsten.

Den 5 mars ökade TV4 tillgängligheten av sina program för personer med syn- och hörselnedsättning, och kan nu erbjuda syn- och teckenspråkstolkning av vissa program, samt direkttextning av TV4Nyheternas 22-sändningar. Riksorganisationen Unga Synskadade (US) tilldelar därför nu TV4 priset Näthinnans ögonsten.

- Vi har velat bygga tillgänglighetslösningar som utnyttjar modern teknik för att hörsel- och synskadade ska kunna ta del av TV4:s program på så lika villkor som möjligt, det vill säga på rätt sändningstid och tillsammans med andra. Vi har velat undvika lösningar som bygger på att hörsel- och synskadade ska titta på andra tider eller kanaler eller köpa någon särskild, dyr specialteknik, berättar TV4-Gruppens planeringsdirektör Malte Andreasson.

På Annandag påsk 2012 inför TV4 även talande text till serien Alcatraz. Talande text är en telefontjänst där tittaren får en röst som läser upp textremsan, en tjänst som främst är till för utländska program.

- Vi tror att TV4:s initiativ kommer att stå i spetsen för en ökad utveckling på det här området, och att många andra aktörer på området kan se TV4 som en förebild i sitt arbete, säger Jakob Larsson, ordförande US, i ett pressmeddelande.

TV4 erbjuder teckenspråkstolkning i programmen Familjen Annorlunda, Äntligen hemma, Sveriges mästerkock, Borås superstars, Kalla fakta och Sveriges värsta bilförare.

Teckenspråkstolkningen levereras av Tolkcentralen i Örebro. Syntolkning levereras av Tundell och Salmson i Stockholm.

- Mycket bra samarbeten som gett positiv respons från publiken. Vi kommer att fortsätta med arbetet att utveckla de här tjänsterna, säger Malte Andreasson.

Senast uppdaterad: 2013-11-13