2013-10-10 | Övriga nyheter

"Vi måste våga förändra"

Viveka Hansson om vikten av att fortsätta satsa digitalt på nyheter, och beslutet att förändra bevakningen av nyheter i Stockholm.

TV4-Gruppen har lagt sin beställning för nyheter och samhällsjournalistik inför 2014. Den innehåller en rad förändringar som ska säkra en stark nyhetsbevakning för tittarna på alla plattformar framöver. Live-satsningen fortsätter. Planeringen inför valet är i full gång. Korrarna, ett nytt utrikesmagasin spelas in. Lokala stockholmsnyheter försvinner som eget program, och ersätts av fler nyheter från resten av landet.

Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle, förklarar närmare.

Vad innebär de här förändringarna?
- Vi måste satsa digitalt. Den utmaningen står hela TV4 inför, ja hela mediebranschen. När det gäller nyheter har vanor och konsumtionsmönster förändrats särskilt snabbt. Konkurrensen ser annorlunda ut idag, än för bara ett år sedan. Vår satsning på live-sända nyheter under hösten direkt för TV4Play har varit lyckad så här långt. Trafiken har ökat och vi har lärt oss en del om vad tittarna vill se. Men vi har fortfarande väldigt mycket att utforska här. Det ska vi fortsätta att göra.

Varför lägga ned Stockholmssändningarna?
- Vi bevakar redan Stockholm i hög grad i riksnyheterna. De makthavare i Stockholm som tror att de kan andas ut nu, lär bli besvikna. Vi släpper inte Stockholm. Men den här regionen är stor, och nära hälften är inflyttade. Det är inte alltid relevant för den som bor i Haninge vad som sker på kvartersnivå i Täby. Vi bedömer att våra resurser gör bättre nytta på annat håll, givet de stora digitala utmaningar vi står inför.

Vad får tittarna i Stockholm se istället?
- Vi behåller den lokala trafiken och vädret för Stockholm. Sedan visar vi fler nyheter från resten av landet. Våra lokala redaktioner producerar runt 100 nyheter varje dag. Här finns mycket som förtjänar fler tittare. Vi gör ett urval av det som är mest angeläget och spännande, oavsett ort.

- Idag finns dessutom alla möjligheter att blixtsnabbt skicka iväg ett team och sända live direkt för TV4Play om det händer något lokalt intressant i Stockholm.

Det blir också förändringar i Helsingborg, Borås och Linköping?
- Ja. I dialog med Nyhetsbolaget om att hitta sätt att effektivisera utan att minska antalet editioner har vi landat i att centralisera redaktionerna i Helsingborg, Borås och Linköping till Malmö, Göteborg respektive Norrköping. Den lokala bevakningen av Helsingborg, Borås och Linköping fortsätter, liksom de lokala egna nyhetssändningarna.

Innebär det här att folk kommer få sluta?
- Att vi förändrar vår beställning till Nyhetsbolaget påverkar givetvis hur man bemannar där, men det är en fråga som Nyhetsbolaget måste svara på. Men vi står inför ett nödvändigt förändringsarbete. Det kommer ibland att göra ont, och kännas tungt. Men vi står oerhört starka jämfört med många konkurrenter i mediebranschen just nu som måste göra samma sak.

Vad betyder det här för tittarna?
- Vi kommer att fortsätta leverera en bra lokal nyhetsbevakning. Det gäller hela landet. TV4 är en del av Sverige, och lokal-tv en del av TV4.

Hur ser framtidens lokal-tv ut?
- De stora utmaningar här är desamma som för riksnyheterna: förnya berättandet, hitta nya distributionsformer och nya affärer. Det är helt nödvändigt att vi tar oss an den utmaningen på fullt allvar. I det arbetet kommer vi hela tiden att behöva se över hur vi bäst använder våra resurser.

Till arkivet för Nyheter 2013

Senast uppdaterad: 2013-10-11