• 2015-09-03

  Urvattnad MRTV-rapport om konkurrens och förhandsprövning

    I veckan presenterade Myndigheten för radio och tv sin rapport om hur public service-bolagens marknadspåverkan ser ut, och om hur systemet med förhandsprövning (inte) fungerar. Rapporten är tyvärr en besvikelse för alla de mediebolag som på nära...

 • 2015-03-09

  TV4 om medieutredningen: Viktigt med ett helhetsperspektiv i analys och förslag

  TV4 kommenterar utredningsdirektivet för En mediepolitik för framtiden: I slutet av förra veckan presenterade regeringen utredningsdirektiven för en framtida mediepolitik. Utredningen får i huvuduppgift att analysera medieutvecklingen och lämna...

 • 2014-12-02

  Annonstidsutredningen ger besked

  Igår presenterade Myndigheten för radio och TV (MRTV) den annonstidsutredning som haft i uppdrag att titta på hur förändringarna av de svenska annonsreglerna 2008 har påverkat konkurrensen på mediemarknaden, och de svenska tittarna.  MRTV kommer...

 • 2014-10-27

  Svenska tv-bolagen värnar nätneutraliteten

  I dag skickar vd:arna för de fyra tv-bolagen SVT, TV4, MTG och SBS en skrivelse till den svenska regeringen om hur viktigt det är att värna nätneutraliteten,  både för svenska kreativa näringar, innehållsbolag och svenska konsumenter. Nedan återfi...

 • 2014-05-15

  Viktigt för mediemångfalden att förhandsprövningen utreds

  I dag fick Myndigheten för radio och TV i uppdrag  att utreda hur systemet för förhandsprövning av nya tjänster inom public service fungerar. Det är bra, eftersom det inte gör det. TV4 kritiserade utformningen av förhandsprövningen redan när den...

 • 2014-03-31

  TV4-Gruppen kritiserar hanteringen av 700-bandet och sändningstillstånden

  I dag meddelade Myndigheten för radio och TV nya sändningstillstånd för marknätet, endast några timmar innan de tidigare tillstånden löper ut. Denna extremt korta framförhållning är en direkt konsekvens av regeringens forcerade beslut kring...

 • 2013-12-20

  Konkurrensutredningen nödvändig för att säkra mediemångfalden

  I går gav regeringen i uppdrag till Myndigheten för radio och tv att analysera hur SVT:s, SR:s och UR:s verksamheter påverkar mediemarknaden. Myndigheten ska titta på hur public service påverkar konkurrenssituationen och marknadens utveckling i...

 • 2013-12-18

  Kritiken växer mot SVT:s gränsförflyttning

  I dag protesterar ett 30-tal tidningar över hela landet mot SVT:s mycket brett lanserade nya nyhetsapp. Den är en direkt konkurrent till det dagstidningarna och andra medier försöker erbjuda sina läsare. Med skillnaden att alla dessa fria aktörer ...

 • 2013-11-20

  Evenemangslista missgynnar både idrotten och tv-tittarna

  För några dagar sedan lämnade Myndigheten för radio och tv sitt förslag till regeringen om hur en så kallad evenemangslista skulle kunna utformas. Myndigheten tar inte ställning till om en lista ska upprättas, utan konstaterar att om så sker bör d...

 • 2013-09-12

  Ta strukturomvandlingen på allvar!

  I går presenterade presstödskommittén sitt betänkande om det framtida presstödet. I "samsyn" och med moderniseringar, enligt politikerna i kommittén, men både kommitténs ordförande och dess experter reserverar sig mot förslaget eftersom de uppleve...

 • 2013-08-29

  TV4 ökar tillgängligheten ytterligare

  Under 2011 och 2012 lade TV4 ner en hel del arbete på att förbättra möjligheterna för tv-tittare med nedsatt syn eller hörsel att ta del av våra program. Vi fortsatte vår satsning på att texta våra förinspelade program, vi syn- och teckenspråkstol...

 • 2013-06-19

  Positiva signaler i PS-propositionen

  I dag presenterade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth regeringens proposition för vilka villkor och riktlinjer som ska gälla för SVT, SR och UR under nästa tillståndsperiod, åren 2014-2019. Jag har inte hunnit läsa hela propositionen ännu, men...

 • 2013-06-12

  Välkommen till TV4:s medieblogg

  Hej, Du läser just nu det allra första inlägget på TV4:s medieblogg – en ny blogg om tv, medier, journalistik och opinion. Det vill säga om de frågor som vi på TV4-Gruppen hela tiden jobbar med och brinner för. Här kommer jag och flera av mina...

 • Äldre blogginlägg

Åsa Jamal (slutat)

Fd kommunikations- och HR-direktör

Tidigare kommunikations- och HR-direktör.

Åsa Jamal var kommunikations- och HR-direktör för TV4 mellan 2012 och 2017.

Här finns hennes blogginlägg från dessa år.För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.