2014-12-02

Annonstidsutredningen ger besked

Igår presenterade Myndigheten för radio och TV (MRTV) den annonstidsutredning som haft i uppdrag att titta på hur förändringarna av de svenska annonsreglerna 2008 har påverkat konkurrensen på mediemarknaden, och de svenska tittarna. 

MRTV kommer till den tämligen väntade slutsatsen att förändringarna på den svenska mediemarknaden främst beror på faktorer som teknikutveckling, förändrade konsumtionsmönster och konjunktur. MRTV kan inte heller konstatera någon märkbar påverkan på tittarnas och lyssnarnas inställning till reklamen i radio och tv under den tidsperiod som berörs. Att en harmonisering av det svenska annonsregelverket med det europeiska just när det genomförs gynnar de aktörer som tidigare varit missgynnade, det vill säga aktörer som valt att sända från Sverige, är ganska givet. Att TV4 är det enda av de stora kommersiella mediebolagen som är baserat i Sverige, är numera också relativt välkänt. Resonemangen lär med andra ord inte förvåna någon som följt tv-marknadens utveckling under de senaste åren.

Man kan naturligtvis ha synpunkter på utredningen, men det är svårt att blunda för helhetsintrycket att den harmonisering av regelverket till europeisk standard, där svenska tv-bolag fick samma möjligheter till reklampauser som såväl nordiska grannar som utflaggade konkurrenter, var nödvändig för en sund konkurrens på den svenska tv-marknaden – och inte tvärtom.

Det är viktigt att detta arbete inte rullas tillbaka. Istället för att stänga dörrar för svenska medieföretag krävs en diskussion om hur de kan få rimliga villkor i den allt hårdnande konkurrensen från globala aktörer.  Sverige som land bör hålla sig framme för att inte förlora möjligheter till nya jobb och företag i en expansiv framtidsbransch under kraftig förändring.

Åsa Jamal

Senast uppdaterad: 2014-12-02

Åsa Jamal

Kommunikations- och HR-direktör

TV4-historia
: Började på TV4-Gruppen tidigt 2012.

Innan dess: Jobbade innan TV4, tolv år på kommunikationsbyrån JKL, varav sex som vd för den svenska verksamheten.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.