2013-12-20

Konkurrensutredningen nödvändig för att säkra mediemångfalden

I går gav regeringen i uppdrag till Myndigheten för radio och tv att analysera hur SVT:s, SR:s och UR:s verksamheter påverkar mediemarknaden. Myndigheten ska titta på hur public service påverkar konkurrenssituationen och marknadens utveckling i stort. Men också undersöka utvecklingen av programföretagens kompletterande verksamheter.

Det är inte bara bra, utan helt nödvändigt, att detta äntligen sker.

SVT visar en närmast genant brist på insikt i vad det innebär att vara en statligt finansierad medieaktör på en mediemarknad som på många håll går på knäna. Och tolkar på egen hand sitt uppdrag som att det är att tittarmaximera med så breda underhållningsprogram som möjligt. De smalare, unika public service-programmen knuffas undan till SVT2, en kanal som nu ligger på de lägsta tittarnivåerna sedan MMS-mätningarna startade, och som ofta ses av färre tittare än kanaler som Sjuan och TV6. SVT:s argument om att man med breda program lockar in tittare även till de smala faller därmed platt.

De flesta aktörer på mediemarknaden är överens om att public service-utbudet har en enormt viktig roll att fylla. Kanske nu mer än någonsin.

Men ett urstarkt och aggressivt statligt tv-bolag med begränsat gehör för sin egen makt och påverkan riskerar att bli en negativ kraft på den svenska mediemarknaden som minskar mångfalden i stället för att öka den.

Därför är det är ett stort och viktigt ansvar som nu åläggs myndigheten. Ett uppdrag som i bästa fall bidrar till att säkra en livskraftig flora av medier i Sverige även framöver – och som vi kommer att följa med stort intresse.

Åsa

Senast uppdaterad: 2013-12-20

Åsa Jamal (slutat)

Fd kommunikations- och HR-direktör

Tidigare kommunikations- och HR-direktör.

Åsa Jamal var kommunikations- och HR-direktör för TV4 mellan 2012 och 2017.

Här finns hennes blogginlägg från dessa år.För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.