2013-12-18

Kritiken växer mot SVT:s gränsförflyttning

I dag protesterar ett 30-tal tidningar över hela landet mot SVT:s mycket brett lanserade nya nyhetsapp. Den är en direkt konkurrent till det dagstidningarna och andra medier försöker erbjuda sina läsare. Med skillnaden att alla dessa fria aktörer – som de facto utgör merparten av svenska medier – måste hitta sätt att ta betalt för kvalitetsjournalistiken.

TV4 har många gånger lyft hur viktigt det är att public service-företagens uppdrag förtydligas. I dag kan i praktiken SVT själva bestämma vad som är public service. Det ökar naturligtvis pressen på alla de medieaktörer, främst inom print, som hastigt ser sina intäkter falla, sina upplagor rasa, och som måste hitta nya affärsmodeller för att överleva. Att göra det i direkt konkurrens med public service-företag som har över 7 miljarder kronor i årligt statsstöd är en formidabel utmaning.

Den växande kritiken sätter fingret på hur oerhört viktig den konkurrensutredning som regeringen ska tillsätta är. Om man inte djupar i denna fråga snarast är risken mycket stor att vi inom en nära framtid ser svenska medieaktörer som slår igen sina portar för gott. Den mångfald av medieröster som både politiken och SVT säger sig värna med ord, men inte i handling, kommer att minska. De lokala medieaktörerna kommer inte att ha råd att bedriva kvalitetsjournalistik. Allt färre röster kommer ge en allt sämre bevakning. Sämre tillgång till information till medborgarna. Och en utarmning av journalistiken.

Åsa

Senast uppdaterad: 2013-12-18

Åsa Jamal (slutat)

Fd kommunikations- och HR-direktör

Tidigare kommunikations- och HR-direktör.

Åsa Jamal var kommunikations- och HR-direktör för TV4 mellan 2012 och 2017.

Här finns hennes blogginlägg från dessa år.För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.