2015-03-09

TV4 om medieutredningen: Viktigt med ett helhetsperspektiv i analys och förslag

TV4 kommenterar utredningsdirektivet för En mediepolitik för framtiden:

I slutet av förra veckan presenterade regeringen utredningsdirektiven för en framtida mediepolitik. Utredningen får i huvuduppgift att analysera medieutvecklingen och lämna förslag till nya mediepolitiska verktyg.

TV4 delar regeringens bild att mediemarknaden genomgår stora förändringar som påverkar alla dess aktörer. Det är därför positivt att regeringens ambition är att se mediemarknaden som en helhet och eftersträva en mediepolitik som är neutral mellan olika medieslag.

Utredningsuppdraget är dock inte helt i takt med ambitionen. Utredaren ska se över hela statens roll på medieområdet inklusive det uppdrag som radio- och tv i allmänhetens tjänst har. Men i det avseendet borde direktiven varit tydligare. En genomgripande utredning som ska lägga grund för en framtida svensk mediepolitik borde inte begränsas till att enbart peka på frågeställningar kring ett så centralt mediepolitiskt verktyg som SVT, SR och UR är. Det borde också ges möjlighet att föreslå konkreta förslag till förändringar redan i denna utredning. Detta kan inte vänta till 2019 som direktiven förespråkar utan borde senast behandlas i den halvtidsöversyn som ska göras av kulturdepartementet av public service efter utgången av 2016.

Det är ändå glädjande att man tydligt påpekar att det utredningsarbete som redan drivs av MRTV, kring SVT:s, SR:s och UR:s konkurrenspåverkan och utvärderingen av förhandsprövningssystemet, ska beaktas i både analysen och i de förslag som medieutredningen ska lämna.

En framtidsutmaning som ges begränsat utrymme i direktiven, men som är av störst vikt för både medborgarna och mediernas demokratifunktion, är betydelsen av livskraftiga svenska medieaktörer som värnar svenska nyheter, kvalitetsjournalistik, drama och innehåll i övrigt. Det är en fråga som TV4 hoppas att utredaren särskilt belyser in sin nulägesanalys givet den snabbt ökande internationella konkurrensen.

TV4 ser fram emot att följa utredningens arbete och även bidra med erfarenheter och vårt perspektiv kring hur vi värnar starka svenska medier med mångfald för medborgarna även i framtiden.

Åsa Jamal

Senast uppdaterad: 2015-03-09

Åsa Jamal (slutat)

Fd kommunikations- och HR-direktör

Tidigare kommunikations- och HR-direktör.

Åsa Jamal var kommunikations- och HR-direktör för TV4 mellan 2012 och 2017.

Här finns hennes blogginlägg från dessa år.För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.