2013-09-12

Ta strukturomvandlingen på allvar!

I går presenterade presstödskommittén sitt betänkande om det framtida presstödet. I "samsyn" och med moderniseringar, enligt politikerna i kommittén, men både kommitténs ordförande och dess experter reserverar sig mot förslaget eftersom de upplever det som gammalt, omodernt och tycker att det saknar anpassning till den förändrade medievärlden.

Och när nu förslaget överlämnas till kulturministern rasar strukturomvandlingen – som på ett genomgripande sätt påverkar och sätter alla medier på svåra prov – på med oförminskad kraft.

Sveriges Radios vd Cilla Benkö tog tillfället i akt och flaggade på DN Debatt för att public service får en än viktigare roll framöver och att man därför inte ska grotta ner sig i analyser om hur marknaden – det vill säga hela den mångfald av fristående medier som lokal- och storstadspressen, kommersiella radio- och tv-stationer, etc. utgör och som nu hotas – påverkas av public service-företagens verksamhet. Vi kommer få höra fler utspel från SR och SVT på detta tema, tro mig.

Vad allt detta tydligt illustrerar är behovet av att ta ett samlat grepp om hela medieutvecklingen och mediesituationen. Hur säkras kvalitetsjournalistiken, hur säkras röstmångfalden och hur säkras möjligheten för medierna att utveckla sin journalistiska verksamhet och hitta affärsmodeller som möjliggör fortsatta satsningar även i framtiden?

Svaret är inte att ge Sveriges Radio och Sveriges Television fria tyglar och därmed riskera att många av de medier runtom i landet som brottas med alla de problem strukturomvandlingen innebär konkurreras ut. Svaret ligger i att politiken nu verkligen tar sin uppgift på allvar, och bland annat noga utreder vilken roll public service ska ha i ett framtida mediesamhälle så att man ger alla fristående medier möjlighet att utvecklas – allt för att säkra en mångfald av röster som kan bedriva kvalitetsjournalistik i hela landet. För det ändamålet är det mycket viktigt att den utredning av public service-bolagens påverkan på mediemarknaden, konkurrenssituationen och marknadens utveckling i stort som föreslås i public service-propositionen blir av och görs med skärpa. Allt annat vore ytterst olyckligt för demokration, journalistiken och mediemångfalden.

Åsa

Lite länkar:
Kommitténs politiker om samsyn och modernisering (SvD Brännpunkt)
Kritik från Hans-Gunnar Axberger (Medievärlden.se)
Kritik från kommitténs experter (Medievärlden.se)

Senast uppdaterad: 2013-09-12

Åsa Jamal

Kommunikations- och HR-direktör

TV4-historia
: Började på TV4-Gruppen tidigt 2012.

Innan dess: Jobbade innan TV4, tolv år på kommunikationsbyrån JKL, varav sex som vd för den svenska verksamheten.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.