2015-09-03

Urvattnad MRTV-rapport om konkurrens och förhandsprövning

 

I veckan presenterade Myndigheten för radio och tv sin rapport om hur public service-bolagens marknadspåverkan ser ut, och om hur systemet med förhandsprövning (inte) fungerar. Rapporten är tyvärr en besvikelse för alla de mediebolag som på nära håll upplever effekterna av SVT:s och SR:s agerande. Även om MRTV konstaterar att public service-bolagen har en marknadspåverkan, anser man att den är förväntad givet hur public service-uppdraget är formulerat och påpekar att det ytterst är en fråga för riksdag och regering hur det ska se ut. Den välvilliga kan tolka detta som en signal till politiken att det nu är hög tid att ta de svenska medieföretagens oro på allvar och förtydliga de licensfinansierade mediernas samhällsuppdrag. Halvtidsöversynen av public service 2017 och den pågående medieutredningen är två givna tillfällen där detta kan ske. Den mer uppgivna ser det som ytterligare ett i raden av icke-besked från politik och myndigheter om hur en livskraftig och hållbar mediemarknad bibehålls.

Utredningen konstaterar att den ökade globala konkurrensen och digitaliseringen påverkar den svenska mediemarknaden mer än de licensfinansierade bolagen, vilket knappast är en nyhet. Men den konkurrens som inte minst dagspressen upplever från SVT och SR blir inte mindre allvarlig på grund av detta – tvärtom. Det stora strukturella omvandlingstrycket i branschen gör det ännu viktigare att inte stjälpa redan utsatta privata aktörer med tittar- och lyssnarmaximerande statliga bolag. Vi behöver en mångfald av medieföretag i Sverige, såväl offentligt som privat finansierade.

Vad gäller förhandsprövningen är det bra att myndigheten inser att det nuvarande systemet inte fungerar. Men logiken i det förslag som presenteras är svår att följa. Om ett förhandsprövningssystem ska finnas bör uppdraget att sköta det gå till Konkurrensverket, som är expert på just konkurrensfrågor. Efter att nu ha fått ta del av hur MRTV gripit sig an uppgiften att belysa public service marknadspåverkan framstår den ordningen som än mer självklar.

Åsa Jamal 

Senast uppdaterad: 2015-09-03

Åsa Jamal (slutat)

Fd kommunikations- och HR-direktör

Tidigare kommunikations- och HR-direktör.

Åsa Jamal var kommunikations- och HR-direktör för TV4 mellan 2012 och 2017.

Här finns hennes blogginlägg från dessa år.För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.