2014-05-15

Viktigt för mediemångfalden att förhandsprövningen utreds

I dag fick Myndigheten för radio och TV i uppdrag att utreda hur systemet för förhandsprövning av nya tjänster inom public service fungerar. Det är bra, eftersom det inte gör det.

TV4 kritiserade utformningen av förhandsprövningen redan när den infördes. Både för att man lämnade till public service-bolagen själva att bestämma vad som skulle prövas, att det inte fanns en tillräckligt god granskning, att det helt saknades sanktioner vid regelbrott, och att utformningen sannolikt stred mot EU:s statsstödsregler. Allt detta gäller fortfarande.

Under de fyra år som nu gått har public service-bolagen lanserat en lång rad nya tjänster och satsningar. Inte en enda av dem har anmälts. Det visar med all önskvärd tydlighet att systemet lämnar mycket övrigt att önska.

Mediemarknaden är satt under stark press. En mångfald i den svenska mediesektorn även framöver förutsätter tydliga spelregler för såväl tidningar som tv-företag och nätmedier. Och att public service-bolagen inte på ett oproportionerligt sätt sätter konkurrensen ur spel.

Därför är det välkommet att förhandsprövningen nu ska ses över, och att myndigheten får föreslå ändringar för att åtgärda de stora bristerna.

Åsa

Senast uppdaterad: 2014-05-15

Åsa Jamal

Kommunikations- och HR-direktör

TV4-historia
: Började på TV4-Gruppen tidigt 2012.

Innan dess: Jobbade innan TV4, tolv år på kommunikationsbyrån JKL, varav sex som vd för den svenska verksamheten.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.