2014-04-29

Marknätstittarna och TV4 förlorare när kanaler tvingas dela programplats

Vid midnatt i dag drabbades tyvärr Boxers kunder av förändringar för kanalerna TV4 Film och TV4 Fakta. TV4 Film släcktes ned, och återupptar inte sändningarna förrän på fredag kväll, den 2 maj klockan 21.00. Då kommer i stället TV4 Fakta att behöva göra sändningsuppehåll i marknätet, fram till måndag morgon.

Så kommer det i fortsättningen att se ut för Boxers kunder – det vill säga de som har ett abonnemang via marknätet – med TV4 Fakta-sändningar på vardagar (måndag klockan 8.00 till fredag klockan 21.00) och TV4 Film på helger (fredag klockan 21.00 till måndag klockan 8.00).

Det här är en direkt konsekvens av de nya sändningstillstånd för marknätet som Myndigheten för radio och TV delade ut den 31 mars. Som i sin tur är en konsekvens av regeringens beslut om att redan 2017 frigöra det utrymme som i dag används för tv-sändningar till telekom. Ett beslut som både vi, andra tv-aktörer och expertmyndigheter tydligt varnat för (vid flera tillfällen), eftersom det skulle få stora konsekvenser för både tv-tittarna och tv-bolagen.

TV4 Fakta har sänts i marknätet sedan 2005 och TV4 Film sedan 2004. Klockan 17.05 på eftermiddagen den 31 mars fick vi besked om MRTV:s beslut om att kanalerna från och med midnatt samma dag skulle få dela på endast en programplats.

Genom att ansöka om tillfälliga tvåveckors sändningstillstånd för kanalerna, och genom att frekvensutrymmet ännu inte används av någon annan kanal som har fått tillstånd, har vi kunnat skjuta på den här förändringen i två omgångar. Men när vi skickade in en tredje ansökan om ytterligare tillfälligt sändningstillstånd eftersom det fortfarande finns utrymme tillgängligt i marknätet, fick vi igår det tråkiga beskedet från MRTV att de inte beviljar några ytterligare tillfälliga sändningstillstånd för dessa kanaler.

Det är beklagligt att den här förändringen drabbar två av de mer populära kanalerna i Sverige, två kanaler som till skillnad från många konkurrenter har ett starkt svenskt fokus och som under en lång period så har kunnat roa och informera intresserade och kunskapstörstande tittare i Sverige.

Trots beslutet från MRTV kommer TV4-Gruppen fortsätta satsa på TV4 Fakta och TV4 Film. Vi fortsätter ha starka tablåer och fylla kanalerna med bra innehåll. Vi kommer även att i möjligaste mån försöka tablålägga innehållet så att även Boxers tittare, som inte kommer att kunna se hela kanalerna, kan ta del av det mesta innehållet. Kanalerna sänder som vanligt hos övriga distributörer, och livesänds ju också på alla plattformar för TV4 Play Premium-abonnenter.

Under sommaren har vi dessutom kommit överens med Boxer om att samtliga tittare i marknätet, det vill säga även de som saknar abonnemang och normalt inte kan se några betalkanaler, kommer att få möjlighet att titta på TV4 Film och se vad kanalen har att erbjuda på helgerna. Frivisningen startar nu i helgen, och kommer att påg fram till och med 1 september.

Jag hoppas att våra ansträngningar gör konsekvenserna så små som möjligt för Boxers abonnenter och önskar att vi inte hade behövt vidta de här åtgärderna. Tyvärr blir förlorarna både tv-tittarna och TV4-Gruppen, som förlorar reklam- och distributionsintäkter i miljonklassen för de båda kanalerna.

David

Senast uppdaterad: 2014-04-29