2018-01-18

2017 ett succéår för TV4 och TV4 Play

TV4-Gruppens andelsmässigt bästa år någonsin linjärt. Och TV4 Play har mer tittande än MTG, Discovery och Aftonbladet TV tillsammans online.

Tv-året 2017 är till ända. Och de som sagt att tv:n är död, eller halvdöd, får nog äta upp det ett tag till. För även om onlinetittandet fortsätter att öka (så klart) och linjär-tv fortsätter att minska (så klart) så står det traditionella tv-tittandet för över 2/3 av all konsumtion av rörlig bild i Sverige, YouTube inkluderat. Totalt lade genomsnittssvensken under hösten rekordhöga 4,5 timme på rörlig bild, enligt MMS.

För TV4-Gruppens del blev det också ett nytt rekordår, på många olika sätt.

Linjärt slogs nya andelsrekord både för TV4-Gruppen som helhet, och för TV12. För första gången någonsin lade 15-64-åringarna (TV4-Gruppens huvudmålgrupp) över en tredjedel av all tid som de tittade på tv på våra kanaler. Även TV4 som enskild kanal ökade tittartidsandelarna, och noterade de högsta andelarna sedan 2006. Totalt lade genomsnittssvensken över 45 minuter per dygn bara på TV4-Gruppens kanaler.

En annan sak som sticker ut är hur otroligt starkt TV4 Play går. På drygt 1,5 år har 3,8 miljoner svenskar registrerat sig på Sveriges största inloggade tv-tjänst. Och de tillbringar mer och mer tid där. Av de kommersiella online-tv-aktörer som i dagsläget öppet mäts av MMS (vilket är TV4, MTG, Discovery och Aftonbladet TV) läggs över hälften av tiden man tittar på just TV4 Play. 52 procent närmare bestämt. MTG har 18 procent, Discovery 14 procent och Aftonbladet TV 15 procent.

Och även när det gäller reklamexponeringar är TV4 Play den online-tv-aktör som förmedlar klart flest kontakter till annonsmarknaden. 46 procent av alla reklamexponeringar sker via TV4 Play, medan MTG har 25 procent, Discovery 10 procent och Aftonbladet TV 20 procent.

Allt det här, och mycket mer, kan ni läsa mer om i det pressmeddelande som skickats ut om tv- och konsumtionsåret 2017, och i det fördjupningsmaterial som finns framtaget.

Branschmedierna Dagens Media och Resumé hör till dem som också skrivit om det här i dag. Och i en intervju med TV4:s operativa chef Mathias Berg i Dagens Media berättar han mer om framgångarna, och den fortsatt satsningen framåt.

Magnus

Senast uppdaterad: 2018-01-18

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.