2017-09-14

En ny och konkurrensneutral spelreglering är viktigt för alla

I somras jobbades det febrilt på många håll när spelbolag, medieaktörer och organisationer med flera skrev på sina remissvar till spelutredningen. I princip alla aktörer tycks rörande överens om att utredningen är oerhört viktig för en fungerande framtida spelmarknad. Det tycker även TV4, C More och Bonnier Broadcasting.

Våra tv-konkurrenter MTG och Discovery, som är utlandsbaserade, och i princip alla andra medier och digitala plattformar, har sedan länge klivit in på den marknad som blivit allt viktigare för att finansiera sin publicistiska verksamhet. Och att som ensam aktör stå utanför marknaden är naturligtvis en ohållbar situation för oss som mediehus.

Det är därför glädjande att samsynen tycks stor kring att få en nytt rättvist, konkurrensneutralt och licensbaserat system på plats. Som ger alla aktörer samma möjligheter. Och tar bort de olika villkor som utgör en av anledningarna till att dagens system havererat.

Självklart är omsorgen om spelarna och mediekonsumenterna en central fråga. Här hoppas vi att spelmarknadens parter verkligen sätter sig ner och hittar ett sätt att tillsammans ta det ansvaret. Vi är gärna med och bidrar med vårt perspektiv i det arbetet. Och vi tänker – precis som vi valt att agera hittills – fortsätta ta ett stort ansvar för en sund spelmarknadsföring.

Ska man sammanfatta vårt remissvar – som du kan läsa i sin helhet via länk nedan – är det utöver omsorgen om konsumenterna fyra frågor som sticker ut, och som måste finnas med i den framtida regleringen. Där spelutredningen också pekar i rätt riktning. Det är:

  • Konkurrensneutral reglering på alla plan. Det är helt nödvändigt att samma annonsreglering ska gälla oavsett plattform, och orimligt om vissa plattformar skulle regleras annorlunda mot andra.
  • Hög kanalisering för legitimitet och genomförande. Bara om man får en majoritet av spelbolagen att ansöka om och få licens kommer systemet att fungera.
  • Teknikneutralitet för att skapa förutsägbarhet över tid. Ingen vet hur framtida plattformar ser ut, och då är det viktigt att inte låsa fast sig i dagens strukturer.
  • Självreglering/eget ansvarstagande. Ett system där aktörerna själva tar ansvar för marknadsföringen av spel är ett starkare och bättre system än hård lagstiftning.

För en aktör som hittills ställts utanför spelannonsmarknaden är konkurrensneutral reglering naturligtvis den viktigaste punkten. Att i en ny spelreglering lägga in nya konkurrensbegränsningar, vars följverkning skulle bli att svenska aktörer missgynnas på annonsmarknaden, skulle ge den nya regleringen samma brist som finns i dagens reglering. Glädjande nog tycks de flesta vilja undvika detta.

Magnus

Senast uppdaterad: 2017-09-14

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.