2014-11-11

Film-, tv- och musikbranschen i gemensam process för att stoppa pirattjänster

Enligt undersökningsföretaget Mediavision beräknas 1,6 miljoner svenskar på årsbasis konsumera omkring 220 miljoner filmer eller tv-program via illegala tjänster. Det innebär att runt 25 procent av den svenska webb-tv-konsumtionen är illegal. Att varken upphovsmän, rättighetsinnehavare eller innehållstjänster får betalt för sina verk. Att någon som stulit upphovsrättsskyddat material i sin tur tjänar pengar på det.

Det är inte särskilt svårt att räkna ut vad det här innebär för alla de lagliga film-, tv- och musiktjänster som i dag faktiskt finns, för svenska upphovsmän och kreativa näringar, och i förlängningen för hela den svenska film-, tv- och musikbranschen.

Piracyfrågan är, som också många medier uppmärksammat, ett växande problem som vi måste komma tillrätta med. Därför går nu den svenska film-, tv- och musikbranschen samman i en gemensam process för att stoppa de illegala tjänsterna Swefilmer och The Pirate Bay, tjänster där det redan finns domstolsbeslut eller pågående polisutredning, men där verksamheten fortsätter.

Film och tv-branschens samarbetskommitté, där både TV4, SVT, MTG TV, SBS Discovery och C More via ingår, samt Svenska Videodistributörers förening och Ifpi Sverige har inlett en juridisk prövning vid Stockholms tingsrätt för att få en svensk internetoperatör att förhindra att Swefilmer och The Pirate Bay ska nå svenska användare.

Rättsprocessen som inletts bygger på gällande svensk lagstiftning och syftar till att ge våra branscher samma förutsättningar till skydd från illegal konkurrens som redan finns på plats i ett stort antal EU-länder, bland annat i våra grannländer Danmark och Finland.

Ett svenskt blockeringsbeslut skulle ge oss det, ge de svenska operatörerna ett tydligt mandat att stoppa illegala tjänster att via sina nät nå svenska användare, och ge film-, tv- och musikskapare möjlighet att fortsätta skapa innehåll som alla ska kunna ta del av via lagliga tjänster.

I ett gemensamt uttalande från de olika parter som samarbetar kring den här processen kan du läsa mer.

Som talesperson och sakkunnig inom digitala näringsfrågor, och också kring frågor om den nu inledda processen har Film- och tv-branschens samarbetskommitté engagerat Per Strömbäck. Per har en bred bakgrund inom populärkulturen och digitala kulturfrågor, som utvecklare, förläggare och branschrepresentant inom dataspelsbranschen, som styrelseledamot i Svenska Filminstitutet, samt som författare och redaktör för tankesmedjan och webbmagasinet Netopia, där han deltar i den politiska diskussionen om makten över nätet, främst med fokus på EU.

Magnus

Senast uppdaterad: 2014-11-11

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.