2013-07-03

Fler står upp för fotbollen

Jag befinner mig i Almedalen. En plats som just nu står i centrum för den svenska politiken.

Och det var just i Almedalen som tankarna för exakt tre år sedan föddes på att vi borde aktivera oss kring de problem som fanns på och kring våra svenska fotbollsläktare. Det var vi på TV4-Gruppen och Swedbank, två företag som båda på olika sätt investerar stora pengar i svensk fotboll, som diskuterade frågan. Vi tyckte att de olika parterna som berördes mest ägnade sig åt att peka finger åt varandra och försöka vältra över ansvaret på någon annan. Den utvecklingen ville vi vända, och vi var beredda att lägga resurser på det arbetet.

Det hela landade så småningom i projektet Stå upp för fotbollen, och vi fick med oss även Ica och Svenska Spel i projektet. Genom Stå upp för fotbollen bidrar vi, med Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) som ”ägare” av projektet, med pengar till det arbete som i nuläget fem Allsvenkan- och Superettanklubbar bedriver för att få en bättre läktarkultur till stånd och få dialogen mellan supportrar och klubbar att fungera bättre.

I går anordnade SEF ett mycket välbesökt Almedalen-seminarium om Stå upp för fotbollen, där representanter för bland annat SEF, klubbarna, polisen och supportrarna diskuterade hur det ser ut på våra läktare i dag, vilket arbete som görs och vad som behöver göras framöver. Alla var överens om att Stå upp för fotbollen redan nu lett till en betydligt bättre dialog mellan klubbarna och supportrarna, vilket är oerhört glädjande.

Malmö FF:s SLO (Supporter Liason Officer, vilket på svenska blir supportersamordnare) Peter Åhlander, som också syns på bilden ovan, berättade om det viktiga arbete som SLO:erna för de svenska klubbara bedriver, om den allt bättre dialogen mellan supportrar och klubbar, men också om hur SLO:erna för de olika klubbarna samarbetar med varandra över klubbgränserna och drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

SEF:s ordförande Lars-Christer Olsson berättade att svensk fotboll inte har råd med unga, arga män i rånarluva. Varken ur ett ekonomiskt perspektiv eller imagemässigt. Minskande publikintäkter och sponsorintäkter blir resultatet om man inte kommer till rätta med de problem som fortfarande finns. Olsson hade också en prislapp på vad de 619 riskpersoner som polisen identifierat kostar SEF och dess medlemmar årligen: över 60 miljoner kronor. Det är ungefär vad årsomsättningen ligger på för en normalstor allsvensk klubb. Och då är inte förlorade publik- och sponsorintäkter inräknade.

Olsson ville att dialogen ska fortsätta och att SEF skulle bli ännu bättre på att samarbeta. Han var beredd att göra eftergifter kring exempelvis pyroteknik – och ha en försöksverksamhet kring det – och när det gäller reduceringen av antalet ståplatser. Han ville gå från kollektiva bestraffningar till individuella, och han ville hitta gemensamma konstruktiva lösningar tillsammans med supportrarna och samhället i stället för att försöka vältra kostnader på varandra. De svenska fotbollsupportrarnas representant Tony Ernst (ordförande i SFSU, Svenska Fotobollssupporterunionen) var positiv till ett fortsatt och utvecklat samarbete.

Det finns alltså en mycket bra grund att bygga vidare på. De parter som var representerade i går var eniga om att samarbete och dialog är den enda möjliga vägen framåt, och viljan till samarbete finns. Men mycket återstår att göra. Det kommer att kräva fortsatt hårt arbete, och fortsatta investeringar i det förebyggande arbete som i dag finns men som behöver byggas ut ännu mer.

Därför är det glädjande att nu också Deloitte bestämt sig för att stödja projektet och aktivera sig kring Stå upp för fotbollen. Vi vill givetvis att ännu fler företag ska hjälpa oss, och det är bara att höra av sig eller gå in på stauppfortotbollen.se för att få mer information om hur man kan Stå upp för fotbollen.

Magnus

Senast uppdaterad: 2013-07-03

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.