2014-07-04

Idrott och politik går hand i hand

Idrott och politik hör inte ihop. Så brukar ju idrottspampar uttrycka sig när de kritiseras för sina kontroversiella val av mer eller mindre korrupta semidiktaturer som föräras uppdraget att arrangera stora idrottsevenemang.

Jag delar inte den uppfattningen. Idrott och politik hör ihop. Kanske har idrotten sina allra störst möjligheter att påverka politiken och människors vardag och liv i just sådana fall. Och politiken har definitivt en inverkan på idrotten.

I dagarna var jag på två debatter Almedalen där just idrott och politik diskuterades.

Föreningen Svensk Elit-Fotboll, SEF, arrangerade ett mycket välbesökt seminarium inom ramen för samarbetet Stå upp för fotbollen. Det är ett projekt som TV4 tillsammans med Swedbank tog initiativ till i just Almedalen för exakt fyra år sedan. Vi oroades över de problem svensk fotboll hade på och runt arenorna, och startade tillsammans projektet för att stödja de positiva krafter och initiativ som fanns för att få bukt med problemen. SEF är huvudman, och i projektet finns även Svenska Spel och Deloitte med som finansiärer, och vi är alla öppna för att ta in fler finansiärer. Stå upp för fotbollen har varit framgångsrikt, inte minst genom det intensiva arbete som klubbarnas SLO:er (Supporter Liason Officers) fått möjlighet att bedriva i kontakten mellan supportrar, klubbar och polis. När vi nu, fyra år senare, samlas och har representanter från såväl klubbarna, supporterunionen, förbund, polisen och politiken på samma scen, och med en gemensam syn på vad som sker och vad som behöver åtgärdas, känns det väldigt bra, även om den tragiska misshandeln i Helsingborg i våras finns i färskt minne och visar att det fortfarande finns saker att jobba vidare med. I en artikel på Idrottens Affärer finns mer om seminariet, och frågan diskuterades dessutom i programmet Sport & politik, som finns att se på TV4 Play.

Den andra debatten rörde tv:s betydelse för knatteidrotten och anordnades av MTG, som ju nyligen sänt OS med den äran. Även om debattörerna hade lite olika ingångsvärden var alla överens om att tv har en stor betydelse för idrotten och idrotten stor betydelse för tv-kanalerna – både när det gäller att skapa engagemang och intresse och att generera pengar till både tv-bolag och till idrottsförbund.

Oenigheten kom att stå mellan den så kallade evenemangslistan, som majoriteten av tv-bolag och idrottsförbund motsätter sig. Listan går ut på att man skulle upprätta en förteckning över idrottsevenemang som måste sändas i kanaler som når en viss del av befolkningen. Det skulle innebära att vissa kanaler skulle kunna hindras att köpa en rättighet som ett idrottsförbund vill sälja till dem för att de tycker att kanalen förvaltar rättigheterna och sänder evenemanget på ett bra sätt, når ut till tittarna på ett sätt och via kanaler och plattformar som förbunden vill, och dessutom ger förbunden en summa pengar som man kommit överens om och som de sedan kan föra ut i de klubbar som de organiserar. I stället skulle förbunden tvingas sälja till redan förutbestämda tv-kanaler. Det här är naturligtvis både ett ingrepp i förbundens rätt att sälja sina rättigheter till den de vill, och ett hot mot dem att kunna förhandla fram ett så bra pris som möjligt. I förlängningen kan det därmed också ge konsekvenser för knatteidrotten i de klubbar som får del av de stora pengar som sporträttigheter betingar, även om det på den nivån fortfarande är viktigt med Bingolotter och bullar.

Vi och flera med oss hoppas att politiken inser att de gör idrotten en otjänst om en evenemangslista införs. Och att både politiker och sportpampar inser att idrott och politik hör ihop och dessutom kan dra nytta av varandra.

Med dessa tankar önskar jag trevlig sommar, loggar ut några veckor och ser fram mot en rafflande avslutning både på politikerveckan i Almedalen och ett visst specifikt idrottsevenemang i Brasilien.

Magnus

Senast uppdaterad: 2014-07-04

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.