2015-10-28

Krävs mer än ord från Aftonbladet TV för transparens

Här kommenterar Gabriel Ashman, affärschef digitalt TV4-Gruppen, att MMS nu också kommer att mäta Aftonbladet TV:s reklamexponeringar.

--

Positivt med första steg mot ökad transparens för Aftonbladet TV – men det krävs mer än ord

I dag berättar MMS och Aftonbladet att Aftonbladet TV börjar mäta sina reklamexponeringar online.

Bra! Vi hoppas verkligen att Aftonbladet nu menar allvar med sina uttalanden om ”full transparens”. Då kommer nämligen annonsörerna snart att kunna göra en mer rättvisande bedömning av de olika onlineaktörernas erbjudanden.

Nu är ju det här bara ett första steg mot transparens, med det signalerar förhoppningsvis att Aftonbladet – i likhet med de övriga Playtjänster som redan är transparenta med både reklamexponeringar, konsumerad tid och innehållsmätningar i övrigt – har för avsikt att ytterligare öka transparensen. Både kring sitt kommersiella erbjudande och kring innehållet i övrigt. För det är ju först när annonsörerna kan få se helheten, förhållandet mellan innehåll och reklam, och en mängd andra faktorer, som man också kan ta ställning till hur erbjudandet ska värderas.

Att tydligt redovisa konsumtionen av det rörliga innehållet i övrigt – både strömstarter och konsumerad tid – och hur stor del av strömmarna – både reklam och innehåll i övrigt – som utgörs av autostarter, hur mycket av strömmarna som är inscreen och hur mycket som är below fold och därmed tydligt påverkar viewabilityn och värdet för annonsören, hur completion raten ser ut för Aftonbladets annonser (TV4 Play har för övrigt en completion rate på 97 procent för reklamen), etc. Det är faktorer som är av betydelse för annonsörerna.

Så att Aftonbladet nu tar ett första steg mot ökad transparens är positivt och något som både vi, mediebyråer och annonsköpare efterfrågat länge. På sikt gynnar det hela onlinemarknaden, både oss som annonsbärare och köparsidan. Men det kräver också att det ligger något mer än ord i de löften om ”full transparens”, ”marknadsledare” och hur stor ”publik” som Aftonbladets Jan Scherman och Anders Wallner nu gärna klär sig i. Nu är det dags att visa vad de orden innebär.

Gabriel Ashman, affärschef digitalt TV4-Gruppen

Senast uppdaterad: 2015-10-28

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.