2013-06-26

Nödvändigt att utreda PS-bolagens marknadspåverkan

Jag har vid ett flertal tillfällen hört representanter för SVT hävda att man inte påverkar eller snedvrider konkurrensen på mediemarknaden. Många andra medieaktörer, dock, vittnar om motsatsen.

Självfallet påverkar public service-bolagens verksamhet och utbud andra mediers möjligheter att verka och utvecklas. Det har tidningar levt med ända sedan public service grundades och vi på TV4 så länge vi har funnits. Om förutsättningarna vore klara och tydliga och vore det kanske gott nog.

Problemet vi står inför nu är att public service-bolagen i allt högre utsträckning mäter sina framgångar i tittarsiffror, i om de lyckas konkurrera med andra mediers utbud och tjänster, att vara först, störst, ledande – och att de inte ser några risker eller problem med detta i en tid då alla andra medier sliter sitt hår över effektiviserings- och besparingskrav, och med att hitta fungerande affärsmodeller för en digital tid.

I dagens Aftonbladet och Expressen ges ännu ett exempel på hur det kan se ut i dag. Enligt de bägge artiklarna förhindras Allsång på Skansen-artisterna via avtal med SVT att medverka i andra program innan de uppträtt i SVT. Man kan ju fundera över om det är rimligt att en statsstödd verksamhet (som licenssystemet faktiskt innebär) ska lägga hinder i vägen för svenska artister att utifrån egna preferenser medverka i fler sammanhang och program för att få egen uppmärksamhet. Och om det är rimligt att andra medieaktörer ska förhindras möjligheten att ha med dem i sina program.

På SVT vill man inte kommentera kritiken. ”Det är en icke-fråga kan jag tycka” säger projektledaren för Allsång på Skansen till Aftonbladet. Till Expressen säger samma projektledare ”Vi brukar vilja att de artister vi bokar antingen bara är med i vårt program eller att de i alla fall kommer till oss innan de är med i andra tv-program” och ”Det är klart att det [dvs Lotta på Liseberg] är en konkurrent, men vi går mest efter eget huvud och vad vi vill göra”.

Det är lite symptomatiskt att man från SVT:s sida inte ser det här som ett problem, eller ens en fråga värd att diskutera. Därför är det inte bara är bra utan nödvändigt att regeringen i den nyligen presenterade public service-propositionen vill utreda public service-bolagens marknadspåverkan genom att "analysera hur programverksamheten i allmänhetens tjänst påverkar mediemarknaden, konkurrenssituationen och marknadens utveckling i stort", som man skriver i pressmeddelandet om propostionen.

Magnus Törnblom

Senast uppdaterad: 2013-06-26

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.