2013-06-17

Nya riktlinjer för politisk reklam

Inför EU-valet 2009 beslutade vi oss för att öppna upp för politisk reklam i TV4. 2010 sändes för första gången politisk tv-reklam av någon större omfattning inför ett riksdags-, landstings- och kommunalval.

Avsikten var att öka intresset och engagemanget för politik. Och även om det kanske inte går att dra slutsatsen att det bara har med den politiska tv-reklamen att göra är det värt att notera att valdeltagandet faktiskt ökade vid både EU-valet och riksdagsvalet.

Vi har med hjälp av Novus också gjort ett flertal undersökningar, både inför och efter de två val där vi sänt politisk reklam, för att se hur den mottogs. Resultaten var både intressanta och positiva. 6 av 10 tror att den politiska tv-reklamen kan ha bidragit till ökat valdeltagande. Mer än 6 av 10 tog del av reklamen. Bland yngre var siffran ännu högre. De yngre var också de som i högst utsträckning diskuterade den politiska tv-reklamen. Närmare hälften av 16-29-åringarna gjorde det. Och det var också samma grupp som var mest positivt inställd till innehållet i filmerna. Här kan du se några bilder med resultat från Novusundersökningarna.

Med dessa undersökningar, vår egen analys och utifrån diskussioner med riksdagspartierna som bas har vi nu noga gått igenom och i viss mån förändrat våra riktlinjer.

Bland förändringarna kan nämnas att vi inför nästa års val ökar utrymmet för politisk reklam något samtidigt som vi kortar den valperiod då särskilda regler gäller. Vi tillåter också politisk reklam i samhällsprogram (dock inte nyheter eller rena valprogram). Här kan du ta del av våra nya riktlinjer i sin helhet.

Avsikten med våra uppdaterade riktlinjer är desamma som tidigare. Vi vill öka intresset för politik, öka engagemanget, få fler intresserade av att delta i både det politiska samtalet och i valen.

Det är inte utan viss nyfikenhet vi närmar oss ett nytt spännande valår …

Magnus

Senast uppdaterad: 2013-06-17

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.