2015-04-14

Nytt all time high – 4,5 miljoner i räckvidd för TV4 på Facebook

I mars nådde TV4:s Facebooksida ett nytt all time high. Räckvidden landade på 4 500 000, vilket innebär att inlägg från TV4:s Facebooksida alltås har synts i 4,5 miljoner aktiva Facebookkontons flöde.

Under 2014 ökade TV4:s Facebookräckvidd med 287 procent, och ökningen har sedan fortsatt under 2015.

Bakom ökningen ligger ett målinriktat och aktivt arbete att med starkt innehåll och fokus på interaktion snarare än envägskommunikation få Facebookanvändarna engagerade. Sambandet mellan TV4:s höga räckvidd och ett starkt engagemang är tydligt. Det leder i sin tur också till en ökad konsumtion av vårt innehåll, både digitalt och linjärt. Och en ännu närmare relation med våra tittare och användare. Något som är positivt både för oss, för våra användare och för våra annonsörer.

Hur det rent annonsmässigt går för TV4 Play skrev för övrigt Medievärlden om igår. Det är all time high även där …

Magnus

Senast uppdaterad: 2015-04-14

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.