2013-07-05

Oroande sponsringsökning i SVT

Jag tänkte snart göra sommar, men tillåter mig en sista reflektion från Almedalen. Ett Almedalen som bjudit på ett flertal intressanta seminarier om hur den framtida mediesituationen kan komma att se ut, och där flera personer jag träffat på under det senaste dygnet uttryckt förvåning över vad Dagens Nyheter i går avslöjade.


DN kunde då berätta att SVT, trots riksdagsbeslut om att bli mer restriktivt vad gäller sponsring, ökat antalet kommersiella exponeringar sedan riksdagsbeslutet om motsatsen kom 2009.


Det är ju ganska anmärkningsvärt. Samtidigt är det välkommet att de här uppgifterna kommer fram. De adderar ytterligare information till den utredning som ska göras kring public service-bolagens marknadspåverkan, och de bidrar till att klargöra det orimliga med dagens system där ett bolag med 4,5 miljarder i statsstöd och en stadig uppräkning av resurser dessutom ska konkurrera om kommersiella intäkter med företag som uteslutande har kommersiella intäkter som grund för sin verksamhet. Det vill säga nästan alla andra svenska medier.


SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand viftar i DN-artikeln som vanligt bort det hela med att förtroendet för SVT inte påverkas utan är starkt. Och precis lika vanlig är frånvaron av tankar på hur övriga svenska medieföretag påverkas.


Ahlstrand hävdar också att sponsring är en förutsättning för att SVT ska få sända vissa evenemang, vilket är väldigt intressant eftersom det inte stämmer. TV4-Gruppens sportchef Hans Pekkari skrev om det här igår, och det har han gjort även tidigare. Han träffar samma rättighetsförsäljare som SVT och övriga kommersiella tv-aktörer träffar, och han vet att man som tv-bolag både kan och får köpa sporträttigheter utan krav på exponering av sponsorer.


Att SVT hävdar något annat och att man dessutom förnekar en utveckling som åtminstone för mig tycks rätt tydlig när man ser DN:s diagram (baserat på Sifos reklammätningar) över SVT:s ökande sponsorexponering, det är oroande.


Och med detta tänkte jag göra ett litet sommaruppehåll här på vår nya medieblogg.


Väl mött igen om några veckor!

Magnus

Senast uppdaterad: 2013-07-05

Magnus Törnblom

Pressansvarig corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har haft nuvarande roll sedan 2009.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.