2014-10-29

Så mycket bättre att Paradise Hotel går bet på Amanda Jensen

”Paradise Hotel fortsätter dominera – krossar Big Brother”

Rubriken kommer från en artikel på Dagens Media i dag och avser webb-tv-toppen, det vill säga MMS-mätningarna av de mest startade programmen på Playtjänsterna (SVT, TV4, MTG, SBS Discovery och UR) under föregående vecka.

Att webb-tv-starter och tv-tittare är olika saker känner de flesta till, även om de ibland blandas ihop på ett felaktigt sätt. Till skillnad från i linjär tv, där ett tydligt tv-universum finns definierat – hela befolkningen – finns inte något totaluniversum i webb-tv-världen. Här pratar man i stället om exempelvis strömstarter och webbläsare. Och inget av dessa begrepp är samma sak som en tittare.

En topplista för linjär tv går ju rätt enkelt att sätta i relation till hela totaluniversumet. När Så mycket bättre har omkring 2 miljoner tittare på den linjära förstasändningen vet man med andra ord hur stor del av tittarna man nått av hela befolkningen.

Men en topplista i webb-tv-världen säger inte något om hur många tittare som sett programmet eller hur stor del av befolkningen man nått, utan i stället hur många starter programmet genererat.

Via MMS-mätningarna kan man också se hur länge strömmarna varat, hur lång tid som konsumerats, etc. Det finns med andra ord en hel del intressant data redan nu, och med tiden kommer webb-tv-valutan utvecklas ytterligare.

Ett webb-tv-programs antal strömstarter blir med andra ord mer relevant och intressant om det sätts i relation till den totala konsumtionen, antingen det handlar om strömstarter eller om konsumerad tid.

I slutet av Dagens Medias artikel framgår att SVT under förra veckan hade drygt 7,3 miljoner startade strömmar, TV4 Play drygt 4,4 miljoner, MTG knappt 1,8 miljoner, SBS Discovery knappt 1,7 miljoner och UR knappt 200 000.

När Paradise Hotel ”dominerar” och ”krossar” motsvarar det mest sedda programmet på listan med sina 235 000 starter alltså omkring 1,5 procent av det totala antalet strömstarter hos alla tv-husens Playtjänster under veckan. Så pass stor är den övriga konsumtionen av klipp och program.

Ser vi till de kommersiella aktörerna ökade TV4 Plays totala konsumtion med ca 400 000 strömstarter jämfört med föregående vecka, samtidigt som den minskade med knappt 200 000 för MTG och 300 000 för SBS Discovery.

För övrigt har klippet med Amanda Jensens version av ”When we dig for gold in the USA” startats över 350 000 gånger på TV4 Play och 165 000 gånger på YouTube sedan i lördags – hittills.

Värt att reflektera över …

m

Senast uppdaterad: 2014-10-29

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.