2014-03-27

SHM och Zlatan gav Volvo skjuts i försäljningen – med viss hjälp av TV4

I samband med nyss genomförda mediemässan MEG14 anordnades också Marknadschefsdagen, ett evenemang med fokus på affärsmannaskap, affärsutveckling och marknadskommunikation för svenska marknadschefer.

Marknadschefsdagen innehöll en hel del intressanta seminarier, med fokus på sådants som intresserar svenska marknadschefer. Jag tror att man från MEG:s sida borde fundera på om man inte skulle försöka integrera mer av det Marknadschefsdagen gjorde in i själva MEG-programmet. För tyvärr blir MEG – med SVT och SR som huvudpartners och en mycket stor närvaro på plats –lite för mycket av en ”public service-dag”. Vill man göra MEG än mer intressant för den majoritet av mediebranschen som kommersiellt finansierade medier utgör, då tror jag det är en nödvändighet. De måste få affärsnytta. Därmed inte sagt att MEG inte är en väldigt bra mötesplats med många intressanta diskussioner om journalistik och publicistik.

Hur som helst, åter till Marknadschefsdagen … För ett av seminarierna var TV4-Gruppen programsponsor. Där berättade Åsa Borg, marknadsdirektör på Volvo personbilar Sverige, om två av de mest uppmärksammade och lyckosamma reklamkampanjerna på länge – Volvos två kampanjer Leave the world behind med Swedish House Mafia och Made by Sweden med Zlatan.

Det är två kampanjer som är lysande exempel på hur man kan jobba med integrerade kommunikationslösningar på ett effektivt sätt. På hur man med en mix av traditionell reklam – med stort avstamp i tv, men också i print och utomhus – och digital reklam, pr och viral marknadsföring nått fantastiska framgångar i termer av räckvidd, ökad försäljning och varumärkespreferens. Åsa Borg sammanfattade Zlatankampanjen rätt väl:

”Zlatankampanjen saknar motstycke i Sverige och har haft en enorm räckvidd. XC70-försäljningen har ökat kraftigt, och vi ligger 200 procent över våra försäljningsmål. De här kampanjerna säljer bil, helt enkelt.”

För den som vill läsa mer om Volvos framgångar med kampanjerna rekommenderar jag den här artikeln på vår b2b-sajt Spotlight.

Magnus

Senast uppdaterad: 2014-03-27

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.