2015-04-22

SVT ökar sponsringen trots riksdagsbeslut om motsatsen

”SVT kör sitt race till någon stoppar dem” sa Aftonbladets sociala medier-chef Ehsan Fadakar till Medievärlden häromsistens, med anledning av de högst relevanta och ganska livliga diskussionerna om hur SVT och SR påverkar de kommersiellt finansierade medieföretagens situation. Han kan ha rätt. 

Många är de mediechefer, journalister och debattörer som under den senaste tiden ifrågasatt framför allt SVT:s agerande, med lansering av nya plattformar, nedläggning av andra för att undvika förhandsprövning, och innehållssatsningar som på många sätt och i allt högre grad konkurrerar direkt med exempelvis lokala dagstidningars utbud på nätet. Bland många andra har Aftonbladets Jan Helin i de två läsvärda söndagskolumnerna 140 och 141 problematiserat kring SVT:s roll, liksom Expressens Thomas Mattsson. Arbetarbladets Daniel Nordström lyfte också relevanta frågor i ett inlägg på Medievärlden och i den replik han gav på SVT:s svar.

Det lät ungefär som det brukar när SVT bemöter kritiken de får. Nästan oavsett vad det handlar om är det självklar att allt SVT gör ryms inom ramen för deras uppdrag, att de måste vara där publiken är och att de inte alls utgör något hot mot kommersiellt finansierade medier som lokaltidningar, nätsatsningar eller tv-kanaler. Det är ju inte SVT, utan de stora amerikanska bolagen som utgör hotet mot svenska medier. Kritiken är således felaktig, och övriga medier fokuserar på fel saker. Ungefär så …

I går kom så ytterligare ett tecken på att det Fadakar var inne på kan tänkas stämma. Dagens Nyheter publicerade då en artikel som visar att SVT fortsätter att öka den kommersiella sponsorexponeringen.

Enligt artikeln ökade SVT förra året antalet kommersiella sponsorexponeringar med 20 procent, till 3 778 stycken. Det här sker trots att riksdagen 2009 beslutade skärpa reglerna och att SVT skulle bli mer restriktiva med sponsring, trots att förra året var ett år där SVT intehade OS, och trots den pågående diskussionen och utredningarna om SVT:s marknadspåverkan.

Att SVT, med 4,5 miljarder kronor om året i anslag, inte förstår eller bryr sig särskilt mycket om hur de påverkar andra mediers verksamhet och möjligheter i en tid av kraftfull förändring och stora utmaningar – det är förvisso bekymmersamt, men knappast någon överraskning för övriga mediebolag eller ovan nämnda skribenter. Men det är ändå rätt förvånande att SVT i det här fallet inte ens verkar fästa vikt vid vad riksdagen beslutat, och vad man velat uppnå.

Magnus

Senast uppdaterad: 2015-04-22

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.