2015-11-06

Stor optimism, oförändrade priser och fortsatta satsningar för TV4 2016

Igår förmiddag presenterade TV4-Gruppen för kunder och mediebyråer hur TV4 ser på nästa års utmaningar och möjligheter för annonsörer och samarbetspartners.

TV4:s försäljningsdirektör Malin Häger, vd Casten Almqvist, kanaldirektör Mathias Berg, innehållsdirektör Åsa Sjöberg, programdirektör nyheter och samhälle Viveka Hansson och innovationschef Per Åström berättade mer om planerna för nästa år, vad TV4-Gruppen ser framför sig, och hur TV4-Gruppen kommer fortsätta satsa för att både vara tittarnas och användarnas samt annonsmarknadens förstahandsval.

För fortsatta satsningar blir det. Och optimismen inför 2016 är stor givet den styrka och de framgångar TV4-Gruppen haft hittills i år och också ser framåt, både när det gäller den linjära och digitala utvecklingen för TV4-Gruppen.

Inför 2015 genomförde TV4-Gruppen både en målgruppsbreddning och en prishöjning för att försöka få en bättre balans på en överhettad tv-marknad. Det – tillsammans med marknadens fortsatta förtroende för TV4 och TV4:s fortsatta tittar- och konsumtionsframgångar – är åtgärder som bidragit till att marknaden i dag är i just bättre balans. Överefterfrågan som skapade stora problem med kunder som inte kom in i tv med sina kampanjer har nu bytts ut mot en situation där efterfrågan och utbud i princip möter varandra.

Det tydligaste budskapet vid presentationen var därför att TV4 inte kommer göra några större förändringar i prissättningen inför 2016, utan ligger kvar på ungefär samma nivåer. Givetvis görs små justeringar, både uppåt och nedåt här och var utifrån just efterfrågan och utbud, men i stort sett behålls priserna oförändrade.

En förändring som görs är att Sjuans lokala lager skjuts över till ett helt nationellt lager för att möta den ökade efterfrågan där. Det lokala erbjudandet stärks i stället genom att bryta ned Woo (digitalt rörligt över Bonnier) lokalt. Och TV4 lokalt + Woo lokalt ger tillsammans en större effekt och räckvidd än TV4 lokalt + Sjuan lokalt, så det blir en win-win för alla parter.

Under 2016 kommer vi också att öppna upp vårt digitala lager för programmatiska köp. Under året kommer vi också öppna upp för målgruppsköp, först manligt/kvinnligt, och så småningom släppa på mer målgrupper.

Det kommer också en ny RBS-produkt för Sjuan och övriga nischkanaler, en produkt som vi öppnar upp för årsavtal på också något mindre volymer än för TV4. Även det möter ett behov vi känt från marknaden.

Summerar man året hittills är det tydligt att TV4:s satsning på svenskt innehåll och på ett kraftigt digitalt fokus har varit lyckosamt, slagit våra förväntningar och stärkt oss både linjärt och digitalt. Budskapet i den delen är tydligt. TV4 fortsätter investera i:

  • Svenska originalprogram på alla områden – underhållning, drama, nyheter, sport
  • Teknikinvesteringar och –utveckling både för konsument och annonssidan

Målet för TV4, och löftet till annonsörerna, är att vi ska fortsätta nå tittarna och användarna där de befinner sig, att maximera leveransen i både tid och räckvidd, och därmed både leverera det annonsmarknaden vill ha och behöver, och att göra det transparent.

I en intervju med Dagens Media berättar Malin Häger mer om det här.

Magnus

Senast uppdaterad: 2015-11-06

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.