2015-04-07

Stor skillnad mellan att disponera och förtjäna intäkter

Under de senaste veckorna har jag flera gånger hört och sett personer jämföra kommersiella mediebolags intäkter med anslagen till de licensfinansierade bolagen SVT, SR och UR. Jag måste få reflektera lite kring det, eftersom jag har svårt att förstå hur man inte kan greppa skillnaden mellan mediebolag som ”får” sina pengar och de som själva måste skapa intäkter. Den är enorm.

På Mediedagarna i Göteborg (MEG) i början av mars beskrev forskaren Jonas Ohlsson på Nordicom/Göteborgs universitet hur olika medieslags intäkter såg ut över tid. Han jämförde bland annat TV4:s nettointäkter med SVT:s ”intäkter”, och i ett diagram konstaterade han att TV4 numera har större intäkter än SVT. Att göra en sådan jämförelse utan att ta hänsyn till skillnaden mellan att få sina resurser av någon annan och att skapa sina resurser själv framstår som aningen världsfrånvänt. Och jag har svårt att se att en sådan ansats kan ligga till grund för en relevant analys av mediernas situation och framtid i Sverige.

Men retoriken känns igen. På Twitter hejade SVT:s chefslobbyist Jimmy Ahlstrand på, och menade som vanligt att SVT och SR inte påverkar de kommersiella tidningsföretagens möjligheter till intäkter, trots att var och varannan tidning i dag högljutt vittnar om det. Det är i stället Google, Aftonbladet och TV4 som är orsak till tidningskrisen, menade Ahlstrand, som fortsatte med att TV4 och övriga tv-bolag ”sugit upp nästan dubbla presstödet” i form av lokal tv-reklam. När jag påpekade att presstödet inte har något med TV4:s försäljning att göra, att TV4 liksom tidningarna måste skapa sina egna intäkter, och att SVT och SR duckar frågan om hur de påverkar övriga marknaden – då blev det tyst.

Och för en liten tid sedan skrev tidigare kulturministern Leif Pagrotsky i en krönika i GP att ”… TV4 disponerar ungefär lika mycket pengar som SVT, drygt 4 miljarder kronor, men utan att tvingas göra smala program, ha många utrikeskorrespondenter eller bevaka hela landet …”. Man får hoppas att SVT inte själva ser det som ett tvång att göra smala program och ha utrikeskorrar, utan att det är något man ser som en självklar del av sitt samhällsuppdrag och känner stolthet över. Precis som vi och övriga kommersiellt finansierade aktörer inom mediesektorn är stolta över de publicistiska idéer vi utvecklat över tid. Men faktum kvarstår, för kommersiella aktörer handlar det inte om att vi disponerar några pengar, utan att vi skapar våra intäkter från noll vid varje års början.

Den här typen av resonemang och argument står tyvärr ofta i vägen för en konstruktiv debatt om mediemångfalden och konkurrenssituationen i Sverige, i dag och framöver. Det är synd, för det här är oerhört viktiga frågor för medieföretagen. Liksom insikten att media inte bara är en kulturyttring som är viktig för demokration, utan också en näring. Jag hoppas att både den pågående konkurrensutredningen och den nya medieutredningen som tillsatts ser helheten i den här frågan. Och att det också är något som måste få prägla diskussionen om mediernas framtid på ett tydligare sätt framöver.

Då måste man dock förstå skillnaderna i förutsättningar för olika bolag. I det sammanhanget är det värt att reflektera över att de tre licensfinansierade bolagen SVT, SR och UR för närvarande får runt 7,5 miljarder kronor årligen i anslag, en summa som årligen räknas upp. Medan den absoluta majoriteten av svenska medieföretag inte disponerar några intäkter alls. Vi måste förtjäna dem.

Magnus

Senast uppdaterad: 2015-04-07

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.