2013-11-04

SvD slår huvudet på spiken x 2

Vill dela med mig av två intressanta krönikor i Svenska Dagbladet igår på temat demokrati, journalistik, public service och strukturomvandling. Och hoten mot medierna.

SvD:s chefredaktör Fredric Karén skriver i sin krönika om den diskussion som pågår både i Sverige och Norge om hur public service konkurrerar med och påverkar andra mediers möjligheter att verka, och vilka risker för demokratin det på sikt bidrar till.

Karén tar upp norska statsministern Erna Solbergs uttalande – "Vi vill begränsa NRK:s möjligheter att använda sin robusta ekonomi till att försvaga kommersiella medieföretags verksamhetsbas" – som ett exempel på att man i Norge tycks förstå att man genom en tydlig spelplan för public service också ökar förutsättningarna för övriga medier att klara den pågående strukturomvandlingen. Att kunna hitta affärsmodeller som även framöver garanterar en bredd och mångfald i medieutbudet.

I Sverige är det tyvärr många som inte verkar förstå betydelsen av den här frågan. Trots att allt fler medieaktörer talar om hur public service-bolagens expansiva satsningar – inte minst på nätet – påverkar alla andra mediers möjligheter att hitta hållbara förutsättningar för att även framöver kunna bedriva journalistisk verksamhet, och därmed garantera en mångfald av röster i hela landet. Diskussionen här handlar fortfarande mest om att public service ska få göra det de vill, inte vad public service borde göra ur ett samhälleligt och demokratiskt perspektiv. Vilket ju är det man borde diskutera.

SvD:s kulturchef Daniel Sandström håller i sin kulturkrönika det inte heller för troligt att politikerna i Sverige ska stå upp för de fria mediernas möjligheter: "I nästa års valrörelse kommer du sannolikt inte att höra någon politiker som vill bilda opinion för en starkare och mer självständig press. Du kommer sannolikt inte höra någon tala om lokaltidningarnas utsatthet, eller om den demokratiska snedvridning som uppstår när public service växer medan tidningarna måste dra ner."

Tyvärr ligger det nog mycket i det, men man kan ju ändå tillåta sig att hoppas på att den konkurrensutredning som ska göras faktiskt tar de här frågorna på allvar. Och att någon vågar ställa frågan om vad public service borde göra och inte göra. Kanske till och med våga sig på tanken på hur ett public service-uppdrag skulle se ut om det skapades från grunden i dag. Jag tror att det skulle värna mer om övriga mediers möjligheter och livskraft.

Magnus

Senast uppdaterad: 2013-11-04

Magnus Törnblom

Pressansvarig corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har haft nuvarande roll sedan 2009.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.