2015-06-22

TV4 HD följer reglerna om regionala program – och gör så mycket mer

 

I dag kom Granskningsnämndens beslut om huruvida programtjänsten TV4 HD följer sändningstillståndets bestämmelser om regionala program. Granskningsnämnden konstaterar att så är fallet. Och allt annat hade varit väldigt konstigt.

I TV4 HD – liksom i TV4 – sänds 60 regionala vädersändningar per dygn, fördelat på 10 regioner. Att dessa sändningar skulle vara något annat än just regionala program förefaller rätt orimligt, även om det finns de som ifrågasatt det.

Självfallet är regionalt väder något annat än lokala eller regionala nyheter. Men då är det viktigt att påminna om att några sådana krav inte har funnits på TV4 sedan 2008, när den svenska tv-marknaden digitaliserades och full – och rättvis – konkurrens skulle råda. Myndigheten för radio och tv klargjorde redan för över ett år sedan: ”Det har sedan 2008 inte funnits något krav att TV4 AB ska producera program regionalt. Inte heller har det funnits något krav på att de regionala programmen ska ha ett visst innehåll, exempelvis nyheter.

Utöver att vi alltså formellt uppfyller kraven på regionala program i TV4 HD genom våra vädersändningar, har vi omfattande och mycket högt ställda ambitioner att spegla och berätta om hela det moderna Sverige i våra övriga sändningar. Både i TV4Nyheterna, Nyhetsmorgon och i Kalla fakta, liksom i vårt övriga programutbud. Vi spelar in våra program runtom i hela landet, och de skildrar både olika delar av landet och de människor som bor där. I våra dramaproduktioner, inom sporten och i våra underhållningsprogram.

Det här gör för att vi tycker det berikar vårt innehåll. För att det är en viktig del av berättelsen om Sverige, och för att TV4 har som fortsatt ambition att vara en del av Sverige. Vi gör det med samma självklarara rätt som exempelvis Aftonbladet, DN eller andra självfinansierade medier, där vi fattar våra egna publicistiska beslut om var vi ska lägga vår redaktionella kraft. Oavsett om det handlar om bemanning eller vilken inriktning vårt innehåll ska ha.

I samband med nedläggningen av lokal-tv inrättade vi – utöver vår ca 250 personer starka riksredaktion – ett nät av 25 riksreportrar runtom i landet.  De ägnar hela dagarna åt att bevaka det som sker runtom i landet, men inte för en lokal, utan för en nationell publik. De har också mer tid att ägna åt fördjupning och undersökande journalistik. Tack vare det har vi under det senaste året lyckats öka antalet nyheter och skildringar från hela landet i våra rikssändningar. Speglingen av det som sker runtom i Sverige har blivit bättre i de nationella sändningarna, och det lokala har härigenom blivit en angelägenhet för hela publiken.

Tack vare förändringarna har vi också kunnat öka satsningarna på grävande journalistik. Vi har ökat satsningarna på utrikesjournalistiken. Vi har investerat i en helt ny studio som ska leverera nyheter för alla plattformar. Vi har gjort tunga och nödvändiga teknikinvesteringar. Och vi fokuserar ännu hårdare i dag på det svenska innehåll som oavsett programgenre skiljer oss från våra konkurrenter.

Glädjande nog får vi också bekräftelse från tittarna att vi de gillar det vi gör. Både i ökat tittande, och i de egna panelundersökningar som vi gör för att se vad vår publik tycker om oss. Bland de mest intressanta slutsatserna vi kan dra är att tittarna i dag tycker att våra nyhetssändningar bättre skildrar hela Sverige än vad de gjorde för ett år sedan.

Och det är faktiskt för tittarna och användarna som vi finns till.

Senast uppdaterad: 2015-06-22

Magnus Törnblom

Pressansvarig corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har haft nuvarande roll sedan 2009.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.