2017-09-19

TV4 Play fortsätter växa – och kraven på transparens och mätbarhet ökar

Under senaste året har avslöjanden om kraftigt överdrivna siffror, annonser som dykt upp i väldigt olämpliga miljöer och fakenyheter stått som spön i backen för de globala plattformarna. I takt med det har transparensen och vilken typ av plattform och innehåll du har blivit allt viktigare.

Det här är en av flera orsaker som bidragit till TV4 Plays starka tillväxt. I senaste numret av Indikat konsument berättar TV4:s operative chef mer om denna tillväxt, och var TV4 Play befinner sig idag.

Nedan finns hela artikeln.

Magnus

--

Ur INDIKAT KONSUMENT, 13 september. www.indikat.se

TV4 Play får reklam att flytta hem

Utvecklingen av playtittandet lockar annonsörer från globala plattformar till bland annat TV4 Play.

Den genomsnittliga tittartiden per strömstart på TV4 Play ligger på 17 minuter och ökar vecka för vecka. Tjänsten särskiljer sig också genom att den kräver inloggning.

Nu går den från att vara en catchup-tjänst för något man har missat, till att vara en tjänst där tittare startar sin tv-kväll. Det innebär också att större och större andel av tittandet görs tillsammans framför valfri skärm.

– Vi ser också en markant ökning av nyhetskonsumtio­nen, vilket visar att TV4 Play har lyckats etablera sig som en prioriterad nyhetskälla både för den dagliga nyhets­uppdateringen men också i samband med allt fler större nyhetshändelser i världen, säger TV4:s operative chef Mathias Berg.

Antalet inloggade fortsätter hela tiden att öka och inlogg­ningen gör det lättare att hitta det som passar vars och ens preferenser. Den allt vassare tekniska plattformen ger dessutom användarna en bättre och stabilare tjänst.

– Parallellt ser vi att TV4 stärks som traditionell tv-kanal.

TV4 Play riktar sig mot TV4:s breda målgrupp 15-64 år.

– Skillnaden ligger i att TV4 Play bakom inlogget anpassar sig till varje individuell användare. Det innebär att tjänsten ser annorlunda ut om du är en 19-årig student med smak för nyheter och reality eller om du är familjefar som behöver få sjunka ner i soffan med familjen och titta på något när det passar alla.

Den insamlade informationen används till att bättre för­stå vilket innehåll/program som kanalen ska satsa på. Det öppnar också för ett personligare och mer relevant tilltal i tjänsten och också i all kommunikation runt omkring. Mot den breda publiken marknadsförs TV4 Play med koncep­tet Börja här. I det förklarar programledaren Per Lern­ström att tjänsten är den perfekta starten på en tv-kväll, att den är gratis för alla och att man kan titta överallt, när man vill. Reklamen visas både digitalt i trailers och i hallå på TV4 linjärt.

För annonsörer innebär 3,3 miljoner inloggade använ­dare möjlighet, att via kvalitetskontrollerad förstahands­data, nå olika målgrupper. 98 procent av tittarna, med stor åldersspridning över hela landet, ser färdigt reklam­blocken.

– TV4 Play är därför ett utmärkt sätt att tillföra både räckvidd och målgruppsaktiviteter till en bred tv-kampanj. Sedan är utmaningen med annonsering i en digital video­miljö att det är så stor kvalitetsskillnad mellan olika platt­formar. Där känns det dock som att branschen har vaknat upp och nu ställer betydligt högre krav på både oberoende mätningar av kampanjer samt den kvalitativa miljö där deras annonser riskerar att hamna, säger Mathias Berg.

Senast uppdaterad: 2017-09-19

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.