2014-10-23

TV4 Play större än MTG:s och SBS Playtjänster ihop förra veckan

Det har varit mycket skriverier om ”tv-kris” under de senaste månaderna. Att tv inte kan leverera. Att tv-tittandet rasar. Inte lika mycket uppmärksamhet till att genomsnittssvensken fortfarande ägnar runt 2,5 timme per dag åt traditionellt tv-tittande. Eller att vi – åtminstone på TV4 – ser en kraftfullt ökad efterfrågan på reklam jämfört med förra året.

Men under de senaste veckorna har det dock också uppmärksammats lite mer hur stort det linjära tv-tittandet är. Branschtidningarna Resumé och Dagens Media har i lite olika sammanhang gjort det.

Dagens Medias flera artiklar i ämnet i förra pappersnumret - och på sajten - är både nyanserande och klargörande i fråga om hur webb-tv-konsumtionen ser ut i relation till den linjära konsumtionen. Både när det gäller tittandet på programmen och innehållet, och förmågan att ge annonsörer reklamkontakter och räckvidd. Av artiklarna framgår också tydligt hur TV4, MTG TV och SBS Discovery är öppna och transparenta med hur webb-tv-konsumtionen och reklamexponeringarna ser ut, medan det för många andra webb-tv-aktörer är mer oklart vad de redovisade siffrorna står för och vad reklamköparna får. Dagens Medias chefredaktör Fredrik Svedjetun skriver själv i sin ledare att tre av webb-tv:s stora utmaningar är mätproblematiken, räckviddens storlek och frauds/bedrägerier, och lyfter också problemen med autostarter.

Dagens Media har också börjat skriva mer om själva konsumtionssiffrorna för webb-tv. Under den kanske något skruvade rubriken ”TV4 närmar sig MTG TV” redogjorde man igår för förra veckans webb-tv-konsumtion på Playtjänsterna. MTG TV:s Paradise Hotel toppar liksom tidigare listan, med knappt 250 000 strömstarter på det mest sedda programmet. TV4:s Hellenius Hörna, Så mycket bättre och Bonde söker fru, SVT Plays Homeland och Portkod 1525 samt SBS Discoverys Big Brother finns också med på 10 i topp-listan.

Eftersom webb-tv-världen inte har något tydligt definierat totaluniversum, som linjär tv, blir det ju än mer intressant när topplistesiffrorna också ses i ljuset av den totala konsumtionen, som för vecka 42 låg på omkring 14,8 miljoner strömstarter och 4 miljoner konsumerade timmar. Då inser man att webb-tv-tittandet är rätt omfattande, och också fördelat över en stor mängd program och klipp.

Tittar man på Dagens Medias MMS-tabeller ser man att TV4 Play under förra veckan genererade mer strömstarter än vad MTG:s och SBS Discoverys Playtjänster gjorde tillsammans, drygt 4 miljoner för TV4 Play och knappt 2 miljoner vardera för de andra. Och att SVT Play har den största konsumtionen med drygt 6,5 miljoner startade strömmar. Även när det gäller konsumerad tid är TV4 Play den klart största kommersiella Playtjänsten, med nästan 1 miljon timmar. MTG Play ligger på drygt 700 000 timmar, SBS Discovery på knappt 470 000 timmar, och SVT på drygt 1,8 miljoner timmar.

Så får man bilda sig en egen uppfattning om vem eller vilka som jagar eller närmar sig vem och på vilket sätt …

Magnus

Senast uppdaterad: 2014-10-23

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.