2014-11-03

TV4 störst bland kvinnor och yngre - nästan ikapp SVT1 totalt

Det totala linjära tv-tittandet har minskat i år, men står fortfarande för en enorm konsumtion. Runt 2,5 timme per person och dag ägnas åt traditionell tv enligt MMS. Och TV4 är den av de stora tv-kanalerna som klarat sig bäst tittarmässigt, både när det gäller tittartid, andelar och räckvidd.

Förra månade publicerade TNS Sifo sin rapport Orvesto Konsument 2014:2, där svenska folket svarar på frågor om sin mediekonsumtion (maj-augusti i år). Rapporeringen kring Orvestorapporten handlar ofta om tidnings- och tidskriftläsande, men sällan om tv-konsumtion eftersom tv-konsumtionen de facto mäts på minutnivå av MMS.

Det är ändå intressant att Orvesto-rapporten visar att TV4 nästan är ikapp SVT1 när det gäller total daglig räckvidd. SVT1 har en daglig räckvidd på 39 procent och TV4 når en räckvidd på 38 procent.

Bland kvinnor är TV4:s räckvidd redan högre än för SVT1. TV4 har här en daglig räckvidd på 40 procent, medan SVT1 ligger på 37 procent.

Och även bland de yngre tittarna, från 16 år upp till 54 år, är TV4 den kanal som har störst räckvidd av alla kanaler. Bland 16-24-åringarna är det TV6 som kommer på andraplatsen efter TV4, och från 25-åringarna och upp till 54-åringarna är det SVT1 som placerar sig på andraplatsen. Från 55 år och uppåt är SVT1 den största kanalen, med SVT2 på en andra plats och TV4 knappt efter på tredje plats.

Alla siffror i bifogad bild från rapporten, eller på länken ovan.

Magnus

Senast uppdaterad: 2014-11-03

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.