2016-03-08

Varannan herrarnas på TV4

I dag är det internationella kvinnodagen. Det är en viktig dag. En dag när jämställdhetsfrågan lyfts upp av de flesta medier. En dag när rapporter presenteras som ofta visar på en ökande jämställdhet, men i alldeles för långsam takt. En dag när många företag lyfter fram sina insatser på området, och vad de faktiskt gör för att öka jämställdheten och balansen mellan kvinnor och män.

Men tyvärr är internationella kvinnodagen också en dag som följs av en morgondag när frågan inte längre står lika högt på agendan. Det är synd. För det här är en fråga som inte får vara viktig bara den 8 mars. Utan också den 9 mars. Och alla andra dagar på året. Precis som frågan om mångfald och alla människors lika värde och rättigheter.

I höstas presenterade JMG i Göteborg rapporten Räkna med kvinnor, som är en del av en global studie av hur kvinnor skildras i nyhetsförmedlingen. Rapporten konstaterade att det i svenska nyhetsmedier just under den dag som mättes var en fördelning på 30 procent kvinnor och 70 procent män i snitt bland de svenska nyhetsmedierna.

Nu handlade det ju bara om en enda dag, så man bör ju vara väldigt försiktig med att dra några säkra slutsatser av det. Att ”bara” räkna antalet män och kvinnor som förekommer i nyhetsförmedlingen är inte heller något som betyder att man är hemma, för det krävs mer än så. Men för TV4:s del handlade det glädjande nog om siffror som såg annorlunda ut än snittet. I TV4Nyheterna var 42 procent av dem som intervjuades kvinnor, och 64 procent av reportrarna utgjordes av kvinnor.

Förhoppningsvis är det en indikation på att det arbete vi bedriver – där vi försöker tänka in mångfald och jämställdhet som en naturlig del av vår vardag – faktiskt ger resultat.

När det gäller könsfördelningen för alla oss som jobbar på TV4 ligger vi också rätt bra till. På TV4 är 54 procent kvinnor och 46 procent män. Och på Nyhetsbolaget, som producerar TV4:s nyheter och samhällsprogram, är 51 procent kvinnor och 49 procent män. Även i TV4:s ledningsgrupp, i chefsgruppen och bland programledare och reportrar är könsfördelningen jämn.

Att representera, spegla och skildra hela Sverige, oavsett kön, etnicitet eller bakgrund – det är viktigt för TV4, och något som vi försöker arbeta med varje dag. Bara om vi gör det blir vi relevanta för hela Sverige.

Ibland lyckas vi bättre. Ibland sämre. Och det är viktigt att inse att det här inte heller är något som vi – eller någon annan – någonsin blir klara med. Något som kan bockas av. Arbetet kring jämställdhet och mångfald kan alltid utvecklas och förbättras. Men ibland kan man också tillåta sig att vara lite nöjd över att ha nått delmål. 50/50 mellan män och kvinnor känns som ett bra och rimligt sådant tillfälle.

Magnus

Senast uppdaterad: 2016-03-08

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.