2015-10-29

TV4 Plays digitala försprång mot MTG och SBS Discovery ökar

Att TV4-Gruppen är det ledande tv-huset när det gäller linjär tv känner alla till. Likaså att den digitala konsumtionen av rörlig bild ökat kraftigt under de senaste åren, och fortsätter göra det. Men hur positionerna ser ut mellan tv-husens Playtjänster tror jag inte alla är lika säkra på.

Vid en analys av MMS mätningar, både för linjär tv och för Playtjänsterna, för perioden januari-september i år blir det tydligt: TV4-Gruppen ökar det linjära försprånget till MTG och SBS Discovery, och det digitala försprånget mot dem är ännu större. Och ökar ännu mer.

Linjärt ökar TV4-Gruppens kanaler i hela befolkningen till omkring 54 procent av det kommersiella tittandet, medan MTG minskar till 25 procent och SBS Discovery ökar 21 procent.

Digitalt ökar TV4 Play till 64 procent av den spenderade tiden och 71 procent av strömstarterna vid en jämförelse mellan samma tre aktörer. Det är en kraftfull ökning för TV4 Play, samtidigt som både MTG och SBS Discovery minskar. I detalj ser de digitala siffrorna ut så här (jan-sep 2015 jmf med 2014):

Spenderad tid:
- TV4 har 64% av spenderad tid (ökning från 48% 2014)
- MTG har 26% av spenderad tid (minskning från 39% 2014)
- SBS Discovery har 11% av spenderad tid (minskning från 13% 2014)

Strömstarter:
- TV4 har 71% av strömstarter (ökning från 52% 2014)
- MTG har 19% av strömstarter (minskning från 33% 2014)
- SBS Discovery har 10% av strömstarter (minskning från 14% 2014)

TV4 Play samlade under årets första nio månader nästan 190 miljoner strömstarter – en ökning med 88 procent – och har alltså nästan tre (2,8 närmare bestämt) gånger fler strömstarter än de 68 miljoner som MTG och SBS Discovery har tillsammans (MTG minskar från 58 till 45 miljoner och SBS Discovery minskar från 25 till 23 miljoner).

I tabellerna i bilden tydliggörs både de linjära andelarna, samt stömstarter och spenderad tid online.

MTG och SBS Discovery är och förblir givetvis stora konkurrenter. Men varken när det gäller strömstarter, spenderad tid eller räckvidd är det MTG och SBS Discovery som är de största konkurrenterna till TV4 Play. Av de svenska aktörerna är det i stället SVT som är den största konkurrenten på Playsidan. För även om SVT inte konkurrerar om annonspengarna är de genom sin storlek och styrka på nätet en stor och tuff konkurrent för alla onlineaktörer. Om tiden och konsumtionen, och det påverkar ju också möjligheten för kommersiella aktörer att sälja annonser eller abonnemang.

Men utmaningarna kommer också både räckvidds-, tids- och försäljningsmässigt från globala aktörer som YouTube och Netflix. Och från nya aktörer, som exempelvis kvällstidningarna.

När det gäller Aftonbladet TV, som nyss stolt berättade om att de nu är helt transparenta, vilket min kollega Gabriel Ashman belyst i ett blogginlägg, har de dock ett betydligt mindre rörligt reklamlager, betydligt mindre spenderad tid, autostarter och en del andra viewability-aspekter av sina tjänster som Playtjänsterna i övrigt saknar, och därmed har de också en helt annan annonsmiljö.  TV4:s styrka – och det är faktiskt också MTG:s och SBS Discoverys – är det sätt användarna konsumerar hela program. Man gör det aktivt, tittar länge, och befinner sig därmed också i en miljö där man är mer mottaglig för reklambudskap.

Det gäller för övrigt också i relation till YouTube. Dagens Media skrev i förra numret om den undersökning som brittiska Channel4 gjort, som visar medan 73 procent uppfattar reklamen i VOD-tjänster är det bara 20 procent som uppfattar YouTube-reklamen.

Så ur ett annonsörsperspektiv är det fortfarande stora skillnader mellan de olika aktörerna och vad de erbjuder inom onlinevideo. I en tid när konkurrenterna online blir allt fler och konkurrensen blir allt hårdare är faktorer som vilket innehåll du har, vilken miljö du erbjuder, hur länge du får användarna att konsumera, vilken typ av reklam och viewability av reklambudskap du har, allt viktigare.

Det här är något TV4 jobbar hårt med. Vi kommer fortsätta satsa på att både ge det bästa innehållsliga erbjudandet för våra tittare och användare, samtidigt som vi stärker vår digitala plattform, och fortsätter erbjuda våra samarbetspartners de bästa kommersiella erbjudandena.

Mathias

Senast uppdaterad: 2015-10-29

Mathias Berg

Operativ chef TV4 och C More

TV4-historia: Började som kanaldirektör i augusti 2014, blev COO TV4-Gruppen och operativ chef för affärsenheten reklam-tv i april 2016. Under hösten 2017 också operativ chef för C More.

Innan dess: Försäljnings- och marknadsdirektör inom MTG, entreprenör och investerare i europeiska mediebolag, chef för YouSee, Danmarks största kabel-tv-bolag.

Viktigaste mediefrågan: Digitaliseringen och därmed den ökade globaliseringen av medielandskapet. Hur säkrar vi ett vitalt och relevant medieutbud för Sveriges konsumenter, och ett livskraftigt ekosystem av svenska innehållsproducenter och distributörer?